WE WENT TO TAIZHOU (ZHEJIANG – CHINA) FOR ONE MEETING